Regulamin zgłaszania atrakcji 

  1. Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi swoją atrakcje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie wydarzenia i której atrakcja zostanie przyjęta przez odpowiedniego koordynatora atrakcji.
  2. Zgłaszanie atrakcji odbywa się w dniach: 23.09.2019 r. - 31.10.2019 r. (do 23:59:59) za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  3. Zgłaszający atrakcję zostanie poinformowany o jej przyjęciu lub odrzuceniu do 03.11.2019 r.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia atrakcji bez podania powodu.
  5. Twórcom atrakcji przysługują zniżki w wysokości 50% zniżki za każdą godzinę atrakcji. W przypadku kiedy atrakcję prowadzi więcej niż jedna osoba, zniżka jest równomiernie rozdzielana pomiędzy prowadzących.
  6. Zgłaszane atrakcje nie powinny trwać krócej niż 60 minut i dłużej niż 4 godziny.
  7. Osoba prowadząca konkursy jest zobowiązana do odebrania nagród od Organizatora przed rozpoczęciem się atrakcji.
  8. Jeśli twórca atrakcji nie może zjawić się na konwencie, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
  9. Odbiór zniżki/zwrotu za prowadzenie atrakcji będzie możliwy pod koniec konwentu, bądź po odbytych się atrakcjach.

W razie bezpośrednich pytań proszę kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]