O nas

Regulamin Helpera

Podstawowe informacje

Zgłoszeni odbywać sie będa poprzez poprzez maila: [email protected]

Nabór na helperów ruszy 01.10..2018 i odbywać będzie się poprzez specjalny formularz umieszczony na stronie a zakończy się 31.10.2018 o 23:00

O wyniku naboru będziemy informować do 48 godzin od nadesłania zgłoszenia poprzez maila.

Aby zostać helperem należy:

 • mieć wykupiony bilet w systemie ramiel.pl
 • w dniu konwentu mieć ukończone 16 lat;
 • być gotowym i zdeterminowanym do pracy przy organizowaniu konwentu
 • być dostępnym od piątku (23,11,18) od 17:00 do niedzieli (25.11.17) do 18:00
 • być gotowym do pracy w grupie z super ekipą.

Główne zadania helpera to:

 • dbanie o porządek na terenie imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 • niesienie pomocy uczestnikom imprezy;
 • pomoc przy organizowaniu konwentu oraz po jego zakończeniu;
 • pomoc przy przygotowaniu sal panelowych i sypialnych;
 • wykonywanie zadań zleconych przez organizatora lub koordynatora.

Helperom zapewnia się:

 • darmową wejściówkę dla znajomego;
 • pakiet gadżetów;
 • miejsce do spania;
 • posiłki oraz napoje;
 • zwrot kosztów biletu, gdy wywiąże się ze swoich zadań;

Regulamin helpera:

 • Helper jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde wykroczenie będzie karane usunięciem z konwentu bez zwrotu kaucji.
 • Helperem może zostać każda osoba po ukończeniu 16 roku życia.
 • Helperzy zobowiązani są do podporządkowania się Organizatorom, koordynatorom, pracownikom ochrony oraz medykom.
 • Obowiązkiem helpera jest pomoc innym, nawet gdy nie jest w danej chwili na dyżurze.
 • Helper musi opłacić wejściówkę PRZED rozpoczęciem konwentu.
 • Zwrot pieniędzy nastąpi po zakończeniu konwentu. W przypadku gdy helper nie wywiąże się ze swoich obowiązków Organizator może nie zwrócić pieniędzy za wejściówkę.
 • Organizator może dodatkowo wynagrodzić helpera gdy stwierdzi, że znacznie wybiegał poza swoje obowiązki
 • Helper winien stawić się na konwencie w godzinach wyznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, a opuścić konwent może po uzyskaniu zgody Organizatora.
 • Helper ma obowiązek stawiać się na wyznaczonych zebraniach chyba, że koordynator zwolni go z tego obowiązku.
 • Helperowi zabrania się wnoszenia na teren konwentu używek bądź bycia pod ich wpływem. Nie stosowanie się do tego pkt. regulaminu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z konwentu bez zwrotu pieniędzy.
 • Koszty naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego przez helper zostaną pokryte z kaucji. W razie dodatkowych strat Helper jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów z własnych środków.
 • Helper zobowiązany jest do przestrzegania grafiku. Każde zmiany powinny zostać wcześniej uzgodnione z Organizatorem lub koordynatorem.
 • Helper ma prawo zgłosić się z każdym problemem do koordynatora lub Organizatora. W szczególności dotyczy to złego samopoczucia, problemów z uczestnikami lub innym współpracownikami.
 • Helper ma obowiązek zgłaszania każdego wykroczenia popełnionego przez uczestnika, innego helpera lub koordynatora.
 • Helperowi zabrania się oddawania darmowych wejściówek/opasek.
 • Helperów winien zachować wysoką kulturę osobistą wobec uczestników i innych członków ekipy organizacyjnej.
 • W przypadku jeśli helper ma kupiony bilet vip przysługuje mu zwrot standardowej kwoty a nie ceny pakietu vip