O nas

Regulamin Wystawców

1 Zgłoszenie stoiska na Imprezę Tsuru Japan Festival 2018 rozpocznie się dnia 1 października 2018 poprzez wysłanie według szablonu na mail [email protected]  zgłoszenia będą przyjmowanie do

21 października 2018

2 Koszt wynajęcia 1 ławki szkolnej o wymiarach (130 cm x 50 cm) na czas konwentu  to

100 zł dla firm oraz 50 zł dla rękodzieł.

3 W zależności od wynajętych ławek/przestrzeni zależy ilości darmowych wejściówek na imprezie:

Ilość ławek | Ilość biletów

1 | 1   2 | 1   3 | 2   4 | 2    5 | 2    6 | 4    7 | 4    8 | 4    9 | 4    10 | 5

 

4 Opłata za stoisko bedzie przyjmowana przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu w szczególnych wypadkach po ustaleniu z organizatorem jest możliwość opłaty na konwencie .

5 Dodatkowe wymagania co do stoisk przedłużacz ,prąd itp należy zgłosić przed konwentem podczas imprezy nie gwarantuje zapewnienia tych rzeczy.

6 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny

7.Organizator zapewnia wystawcom miejsce do spania oraz pomieszczenie na przechowywanie towaru

8.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialnością za brak kasy fiskalnej

9.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawców pozostawiony bez opieki lub ten nadesłany kurierem

10.Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem za uprzednim porozumieniem z organizatorem

11.Jest możliwość wystawienia faktury VAT za stoisko po wcześniejszym poinformowaniu organizatora

12.Przyjęcie zgłoszenie stoiska potwierdzane jest mailem od organizatorów najpóźniej do dnia 21.11.2018.

13.Wystawcy mają obowiązek  uprzątnięcia stoiska do godziny 14 00 w niedzielę.

14.Wystawcy mają obowiązek utrzymywania czystości na wynajętej powierzchni przez cały okres imprezy oraz pozostawienie w czystości swojego stanowiska.W przypadku pozostawienia po sobie śmieci kartonów itp wystawca może zostać obciążony kosztami sprzątania i utylizacji pozostawionych po sobie śmieci.  

15.Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje organizator tj.Koordynator wystawców . Można dokonać zmiany miejsca tylko i wyłącznie jeśli organizator wyrazi na to zgodę

16.Wystawców obowiązuje również Regulamin ogólny

17.Dodatkowe wymagania odnośnie stoiska, np. gniazdo elektryczne, należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

18.Organizator konwentu nie ponosi odpowiedzialności za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na konwencie

19.Pierwszeństwo w przyjęciu zgłaszanych stoisk mają wydawnictwa, sponsorzy.Wyłącznie sponsorzy główni mają prawo wyboru miejsca na stoisko.

20.Istnieje możliwość przyjazdu wystawcy dzień wcześniej i rozłożenia stoiska w którym pomogą helperzy ( w granicach zdrowego rozsądku ) niestety w godzinach nocnych nie będzie możliwości pomocy ze strony helperów.

21.Organizator nie daje gwarancji zarobku na imprezie   

22.Wystawca zobowiązuje się do wystawiania towarów w godzinach sobota 10 do 23 i niedziela od 7 do 12,Chęć szybszego opuszczenia wynajmowanej powierzchni powinni zgłosić organizatorowi.

23.Wystawca zamawiający nie może mieszać stolików standardowych z rękodziełem.

24.Wystawca rękodzielniczy nie mogą wynająć więcej niż 4 stoliki ,w przypadku chęci wynajęcia więcej stolików trzeba zgłosić i ustalić to z organizatorem .

25.Na terenie konwentu zabrania się używania namiotów handlowych ze względu bezpieczeństwa!

26.Wystawcy używający maszynek do wypalania grafik na gadżetach będą odrzucani ze względu na słaby stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku szkolnym..

27.Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców oraz regulaminu konwentu.

Dodatkowe warunki wynajmu stoiska niezaznaczone w regulaminie omawiane są indywidualnie z organizatorami.