REGULAMIN WYSTAWCY

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania oraz akredytacji wystawców na konwencie "Tsuru Japan Festiwal 2019", odbywającym się w dniach 23-24 listopada 2019r. i stanowi integralną część regulaminu ogólnego konwentu.
 2. Zgłoszenie stoiska odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "Zgłoszenia" oraz na stronie wydarzenia.
 3. Zgłoszenia stoiska będą przyjmowane do 31.10.2019.
 4. Wystawca zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu stoiska do 10.11.2019.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny.
 6. Koszt wynajęcia 1 ławki szkolnej, o wymiarach 130 cm x 50 cm, to:
  • rękodzieło - 80zł
  • standard - 150 zł
 7. Wszelkie dodatkowe powierzchnie wystawowe (np. regały, parapety) będą wyceniane na miejscu przez organizatora.
 8. Wystawca wybierając opcję rozliczenia nie może mieszać opcji standard z rękodziełem.
 9. Wystawcy rękodzielniczy nie mogą wynająć więcej niż 4 ławki. W przypadku chęci wynajęcia większej ilości, należy ustalić to z organizatorem.
 10. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje organizator.
 11. Organizator zobowiązuje się zapewnić:
  1. powierzchnię wystawową;
  2. osobny sleeproom;
  3. wstęp do szkoły w sobotę od 07.00 w celu przygotowania stoiska;
  4. możliwość przyjazdu w piątek, w celu przygotowania stoiska;
  5. umeblowanie - ławki o wymiarach 130cm x 50cm oraz krzesła, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie,
  6. przyłącze prądu, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie,
  7. możliwość wysłania towaru kurierem;.
  8. wystawienie faktury VAT za stoisko, na podstawie danych wpisanych w formularzu;
  9. Dodatkowe wymagania co do stoiska należy zgłosić w formularzu. W przypadku braku informacji organizator nie gwarantuje zapewnienia dodatkowych wymagań.
 12. Ilości darmowych wejściówek zależy od ilości wynajętych ławek:
  • 1 - 2 ławki - 1 wejściówka
  • 3 - 4 ławki - 2 wejściówki
  • 5 - 6 ławek - 3 wejściówki
  • 7 - 8 ławek - 4 wejściówek
  • 9 - 10 ławek - 5 wejściówek
 13. W przypadku osób obsługujących stoisko, którym nie przysługuje darmowa wejściówka, należy zakupić bilet będący 50% ceny karnetu w dniu imprezy.
 14. Organizator nie odpowiada:
  1. za gwarancję zarobku na imprezie;
  2. za brak kasy fiskalnej;
  3. za towar wystawców pozostawiony bez opieki lub nadesłany kurierem;
  4. za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na konwencie.
 15. Wystawca zobowiązuje się:
  1. wystawić towar od 10.00 w sobotę, do 12.00 w niedzielę;
  2. utrzymywać czystość stoiska przez cały okres trwania imprezy oraz pozostawienie w czystości swojego stanowiska;
  3. uprzątnąć stoisko do godziny 15.00 w niedzielę - w przypadku pozostawienia po sobie śmieci, kartonów itp., wystawca może zostać obciążony kosztami sprzątania i utylizacji pozostawionych po sobie śmieci;  
  4. wykorzystać wyłącznie wykupioną powierzchnię do ekspozycji towaru;
  5. opłacić stoisko przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu. - w szczególnych wypadkach rozliczenia będzie można dokonać na konwencie, po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem.
  6. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ;
  7. przestrzegać regulaminu ogólnego konwentu;
 16. Wystawcom zabrania się:
  1. wystawiania regałów, stojaków, koszy, itp. poza obrębem stoiska, tj. na ciągach komunikacyjnych lub przestrzeni należącej do innego wystawcy.
  2. używania namiotów handlowych;
  3. przyłączania urządzeń elektrycznych powodujących większe obciążenie niż 1500W;
  4. używania maszynek do wypalania grafik na gadżetach;
  5. sprzedaży broni palnej oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych,
  6. eksponowania artykułów o charakterze pornograficznym, lub zawierające treści przeznaczone dla osób pełnoletnich.
 17. Złamanie niniejszego regulaminu może skutkować ostrzeżeniem, wycofaniem części towaru ze sprzedaży, bądź rozwiązaniem umowy z wystawcą ze skutkiem natychmiastowym skutkującym wycofaniem akredytacji i wydaleniem z terenu wydarzenia.